Please reload

Recente berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Uitgelichte berichten

'Tot de dood ons scheidt?' - Of toch niet?

March 16, 2017

Hoe kan je je echtgenoot beschermen indien jij als eerste zou komen te overlijden? Uiteraard, we begrijpen ten volle dat dit niet iets is waar jullie graag mee bezig zijn, maar desondanks is het van cruciaal belang om ook deze zaken goed op orde te hebben. Hoe zit de vork in de steel? Wel, in deze blog zullen we jullie alvast inlichten over de wettelijke regeling die automatisch wordt toegepast op gehuwden en hoe jullie elkaar optimaal kunnen bevoordelen.

 

De overledene was gehuwd en had kinderen

 

De wet biedt reeds een grote automatische bescherming aan de langstlevende echtgenoot, voor zover de echtgenoten gehuwd zijn zonder huwelijkscontract. Sowieso is en blijft de langstlevende echtgenoot eigenaar van de helft van het gemeenschappelijk vermogen dat is opgebouwd tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk: dit is zijn of haar eigendom en hier verandert ingevolge het overlijden immers niets aan. Wat verkrijgt de langstlevende echtgenoot dan bij overlijden van zijn of haar partner? Niet alleen verkrijgt men een vruchtgebruik op de andere helft van het gemeenschappelijk vermogen (dat in feite toebehoort aan de overleden echtgenoot), maar ook op eigen vermogen van de overledene. De blote eigendom komt toe aan de kinderen van echtgenoten. Immers, de eigendom wordt bij overleden steeds opgesplitst in enerzijds het vruchtgebruik en anderzijds de blote eigendom.

 

Wat betekent het nu voor de langstlevende echtgenoot om een vruchtgebruik te hebben? Dit is het recht om andermans goed te gebruiken, bijv. te verhuren voor maximum 9 jaren, of er de vruchten, zoals huuropbrengsten, intresten, etc. van op te strijken, maar je moet natuurlijk andermans goed wel in stand houden. De blote eigenaar – de kinderen in voornoemd geval – blijft eigenaar van het goed. De kinderen kunnen het goed dus verkopen, wegschenken, in hypotheek geven, maar enkel en alleen wat de blote eigendom betreft. De kinderen moeten het vruchtgebruik toestaan zolang het duurt, met name zolang dat de langstlevende echtgenoot leeft. Pas wanneer ook de langstlevende echtgenoot komt te overlijden, smelt diens vruchtgebruik samen met de blote eigendom tot de volle eigendom en worden de kinderen volledig eigenaar.

 

De overledene was gehuwd, maar had geen kinderen

 

Jullie zijn gehuwd zonder huwelijkscontract, dus onder het wettelijk stelsel, en jullie hebben geen kinderen? In dit geval wordt het hele gemeenschappelijk vermogen dat is opgebouwd tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk toebedeeld aan langstlevende echtgenoot in totaliteit in volle eigendom en in totaliteit, dus niet enkel vruchtgebruik zoals in de situatie voornoemd het geval was.

 

Desondanks zal de langstlevende echtgenoot wel enkel het vruchtgebruik verkrijgen op de eigen goederen van de overledene. De blote eigendom van de eigen goederen van de overleden zal naar de familie gaan, met name naar de ouders en/of de broers en zussen afhankelijk van het geval.  Kleine opmerking hierbij : broers en zussen zijn geen door de wet beschermde erfgenamen in dit geval en kunnen dus onterfd worden. Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, dan erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom, dus zowel het hele gemeenschappelijk vermogen, als de eigen goederen van de overledene.

 

Kan je dan niet meer geven aan je echtgenoot indien je komt te overlijden?

 

De langstlevende verkrijgt sowieso het vruchtgebruik op de goederen zoals in het bovenstaande uitgelegd. Wil je meer geven aan de langstlevende echtgenoot, bijv. kapitaal? Dan zullen jullie een bijkomende regeling moeten uitwerken. Hoe kan je dit doen? Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

 

Jullie kunnen voorafgaand aan het huwelijk een huwelijkscontract opmaken en dus huwen met huwelijkscontract. In dit contract kunnen jullie dan een huwelijksvoorwaarde opnemen in die zin dat jullie elkaar meer willen nalaten dan wettelijk voorzien is. Denk eraan dat jullie in dit geval een verbintenis aangaan waar jullie eenzijdig niet meer onderuit kunnen, tenzij uiteraard in het geval van een echtscheiding. Een huwelijkscontract kan tijdens het huwelijk wel gewijzigd worden, doch vereist dit steeds een gezamenlijk akkoord.

 

Is er ook een mogelijkheid om dit te regelen buiten een huwelijkscontract? Natuurlijk. Indien jullie graag jullie vrijheid willen behouden om deze regeling eventueel nadien te herroepen, dan kunnen jullie best een testament opmaken in elkaar voordeel.

 

Er zijn mogelijkheden genoeg, dus bespreek het tijdig met elkaar. Wij zouden zeggen ‘beter voorkomen, dan genezen’, maar in dit geval zal van een genezing geen sprake meer zijn indien de langstlevende echtgenoot reeds is overleden..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Volg ons
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Archief
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square