Please reload

Recente berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Uitgelichte berichten

Gebouwd op de grond van je partner en je gaat uit elkaar?

March 8, 2017

Jullie hebben ruim 10 jaar een feitelijke relatie gehad (jullie zijn dus niet getrouwd of wettelijk samenwonend). Jij hebt eerder een bouwgrond gekregen van je ouders en jullie besluiten enkele jaren later op deze bouwgrond een huis te bouwen. Zowel je partner als jouw vader zijn nogal handig, waardoor zij het werk voor een groot deel zelf kunnen uitvoeren. Bijkomend gaan jullie wel een hypothecaire lening aan bij de bank van zo'n € 100.000, om alle bouwmaterialen aan te schaffen en enkele werken uit te besteden. Van dit alles wordt tussen jullie beiden niets op papier gezet. Na 5 jaar in de woning te hebben gewoond, besluiten jullie uit elkaar te gaan.

 

Je ex meent dat hij aanspraak kan maken op de helft van de waarde van de woning, alsook de meerwaarde die de woning intussen heeft bekomen en dagvaardt jou voor de Familierechtbank, waarbij hij vraagt dat een notaris zou worden aangesteld om deze 'onverdeeldheid' (je ex houdt voor dat beide partners eigenaar zijn, ieder voor de helft, op basis van de door hem uitgevoerde werken en het gedeelte dat hij over de jaren aan de hypothecaire lening heeft mee betaald) te doen beëindigen. 

 

Jij meent dat hiervan geen sprake kan zijn en stelt dat, aangezien de bouwgrond jouw eigendom is, ook de erop gebouwde woning haar eigendom is volgens het principe van de zogenaamde 'natrekking', wat een vermoeden oplevert, in die zin dat de eigenaar van de grond ook vermoed wordt eigenaar te zijn van hetgeen erop gebouwd is en hiervoor ook de kosten te hebben gedragen. 

 

Je ex stelt verder dat, indien de Familierechtbank van oordeel zou zijn dat hij niet voor de helft mede-eigenaar van de woning op en met grond zou zijn, hij minstens recht heeft op een vergoeding voor de werken die hij heeft uitgevoerd in de bouw van de woning, alsook de aflossingen van de hypothecaire lening die hij mee betaald heeft.

 

Jouw argument is dat ook hiervan geen sprake kan zijn, nu de effectieve afbetalingen door je ex slechts een kleine € 300 per maand bedroegen, terwijl in totaal voor ongeveer € 700 per maand werd afbetaald aan de hypothecaire lening, waarbij jij dus het grootste deel afbetaalde. Verder ben jij van mening dat tussen feitelijk samenwonenden het zogenaamde 'solidariteitsprincipe' speelt en dat beide partners tijdens de samenleving dienen bij te dragen in de kosten van de huishouding en samenwoonst in verhouding tot hun mogelijkheden. Er wordt opgeworpen dat, wat je ex betreft, er sprake is van een 'natuurlijke verbintenis' die hij gedurende de jaren van samenwoonst en afbetaling van de lening vrijwillig heeft uitgevoerd en dat hier na het beëindigen van de relatie niet meer op teruggekomen kan worden. De bijdrage die je ex heeft geleverd houdt bovendien geen overschrijding van de normale lasten van de samenleving in. Daarbij wordt er op gewezen dat het door je ex afbetaalde bedrag slechts een fractie van de huurwaarde van de woning uitmaakt (de huurwaarde van de woning wordt geschat op € 850 per maand) en dat, indien je ex al aanspraak zou maken op een vergoeding, minstens de huurwaarde van de woning in mindering gebracht moet worden. Kortom, ook in deze hypothese zou je ex bot moeten vangen. 

 

Hoe heeft de Familierechtbank in Tongeren dit opgelost?

 

Wel, de rechtbank besloot dat de ex van onze cliënte niet alleen geen mede-eigenaar is van de woning, maar evenmin recht heeft op een vergoeding, nu hij heeft bijgedragen in de lasten van het samenleven en dat het bedrag dat hij heeft afbetaald, geen onevenredige overschrijding is van zijn bijdrage in de lasten van het samenleven. 

 

De ex van onze cliënte tekende hoger beroep aan. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste als volgt.

 

Ten eerste stelde het Hof dat partners die feitelijk samenwonen (en dus niet van de 'voordelen' genieten van gehuwde partners of partners die wettelijk samenwonen) hun zaken grondig moeten regelen en dat, wanneer de ene partner investeert in de woning van de ander, niets belet dat er tussen die partners iets op papier geregeld wordt. 

 

Het Hof stelt dat de ex van onze cliënte  het vermoeden dat onze cliënte, nu zij eigenaar is van de grond, ook eigenaar is van de woning die erop gebouwd werd, niet weerlegt en dat hij dus niet als eigenaar kan beschouwd worden, ook al heeft hij mee aan de lening afbetaald. 

 

Eventueel zou hij voor deze afbetalingen wel een vergoeding kunnen eisen. 

 

Hiervan kan volgens het Hof echter evenmin sprake zijn: de ex van onze cliënte had namelijk   uit vrije wil mee de lening afbetaald en had bovendien ook gedurende 5 jaar in de woning geleefd (het is dus niet zo dat hij voor zijn afbetalingen niets 'in de plaats' kreeg). Hij heeft daarenboven de morele verplichting om bij te dragen in de kosten van de huishouding die beide partijen gedurende die 5 jaar gevormd hebben, waaronder de kost van de huisvesting. Deze bijdragen zijn dan blijkbaar tijdens de relatie geleverd 'in functie van de mogelijkheden van partijen', aldus het Hof. Hierbij wordt ook opgemerkt dat hij alleszins minder heeft bijgedragen dan de normale huurwaarde van het pand. 

 

Daar waar de ex van onze cliënte er dus van uit ging dat hij recht zou hebben op de helft van de waarde van de woning, waarvoor onze cliënte hem dan zou moeten uitkopen of dat hij minstens recht zou hebben op de terugbetaling van de afbetalingen van de lening die door hem werden gedaan, krijgt hij helemaal niets.

 

Bouw je dus samen met je partner op diens grond of koopt hij of zij een woning aan waarvan jij de lening deels mee afbetaalt, wees voorzichtig en zet iets op papier. Helemaal niet romantisch, dat klopt, maar oh zo nodig, wil je achteraf niet achterblijven zonder enig recht op deze woning of vergoeding voor jouw betalingen! 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Volg ons
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Archief
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square