Please reload

Recente berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Uitgelichte berichten

(V)echtscheiding: wat betekent dit voor jullie kinderen?

March 1, 2017

Familierechters waarschuwen al jarenlang voor de gevolgen van een (v)echtscheiding op kinderen. Dit lijkt sinds enkele weken zijn weerslag te vinden in de media. Wie heeft er nog niet van gehoord : ‘kinderen moeten meer aandacht krijgen’, ‘kinderen moeten meer inspraak krijgen’, ‘kinderen moeten meer betrokken worden’? Is dit echter wel allemaal in het belang van het kind?

Wanneer ouders ervoor kiezen om uit elkaar te gaan, scheiden de kinderen natuurlijk ook mee. Dit betekent dat ouders steeds langs de Familierechtbank zullen moeten passeren om een regeling tot stand te brengen, en dit zowel in het geval van een akkoord als bij het ontbreken van een akkoord.

 

In geval van een akkoord tussen de ouders zal de Familierechtbank de overeengekomen regeling toetsen aan het belang van het kind. Wanneer beide ouders een andere mening hebben, zal de Familierechtbank altijd proberen om de ouders toch nog te verzoenen. Het is voor de kinderen immers altijd beter dat de ouders samen een regeling uitwerken waarbij beiden water bij de wijn doen, maar waarin zij zich dan beiden wel kunnen vinden.

 

Wanneer de ouders er niet in slagen samen een regeling uit te werken, moet de Familierechtbank beslissen en dit rekening houdend met het belang van het kind. We moeten er hier geen tekeningetje bij maken dat één van de ouders met de beslissing van de rechter uiteindelijk tevreden zal zijn, maar de andere ouder teleurgesteld zal achterblijven.

 

De Familierechtbank gaat dus steeds uit van 'het belang van het kind', als toetssteen voor elke regeling, hetzij ingevolge een akkoord, hetzij na een juridische strijd tussen beide ouders. Wat houdt nu 'het belang van het kind' precies in?

 

Het is een zeer dynamisch concept dat voortdurend evolueert en sterk afhankelijk is van geval tot geval, er bestaat geen eenduidige definitie voor. Het Kinderrechtencomité heeft daarom enkele richtlijnen meegegeven waarvoor dit belang precies staat, met name : de mening van het kind, zijn of haar identiteit, het behoud van de familiale omgeving en handhaving van relaties, de zorg, bescherming en veiligheid van het kind, de kwetsbaarheidssituatie, zijn of haar recht op gezondheid en zijn of haar recht op onderwijs.

 

Zoals we al aangaven is de berichtgeving in de media omtrent ‘het belang van het kind’ alom vertegenwoordigd. Er liggen momenteel voorstellen op tafel om kinderen meer aandacht te geven, kinderen meer inspraak te geven, kinderen meer te betrekken, ... . De vraag die wij ons stellen: is dit wel allemaal in het belang van het kind? Moeten kinderen überhaupt wel betrokken worden in juridische procedures tussen hun ouders? Moeten kinderen samen met mama of papa op een schooldag mee naar de Familierechtbank waar het kind terecht komt in een ruimte vol met volwassenen, advocaten in toga’s, politieagenten, e.d.m.?

 

Het is inderdaad een zeer goed voorstel om kinderen meer inspraak te geven, absoluut! Eveneens zijn wij akkoord met het feit dat kinderen gehoord worden indien zij dit graag willen. Maar moeten we het grotere geheel niet zien? We mogen immers niet vergeten dat kinderen zeer loyaal zijn naar hun beide ouders toe. Kinderen houden zeer veel van zowel hun mama als hun papa. Zij willen meestal graag evenveel tijd doorbrengen met hun beide ouders. Is het dan niet mogelijk dat het kind A zegt wanneer het bij papa blijft en B zegt wanneer het bij mama blijft? Natuurlijk wel! Meestal zeggen kinderen net wat de ouders zelf willen horen.

 

Hoe zouden wij dit graag opgelost zien? Door ouders anders te laten kijken naar de situatie, maar niet door kinderen meer inspraak te geven door ze te betrekken in de juridische procedures. Beide ouders moeten in eerste instantie leren omgaan met het feit dat hun situatie veranderd is en ouders moeten de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen eveneens leren omgaan met deze veranderde situatie. Daarbij kan het volgens ons het geen kwaad en is het in tegendeel aan te raden dat ouders hun personal issues opzij zetten om eens stil te staan bij de gevolgen van hun keuzes op hun kinderen.

 

Wat vind jij? Praat erover mee op onze Facebookpagina

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Volg ons
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Archief
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square