• Facebook - Black Circle
KOSTEN

 

Wat kost onze dienstverlening als advocaat (adviseren – procederen)?

 

Het eerste gesprek van maximaal één uur wordt meteen na afloop afgerekend aan een tarief van € 100 inclusief btw. Tijdens dit intakegesprek proberen we ook altijd het totale kostenplaatje te bespreken, maar vaak is dit moeilijk in te schatten om tal van redenen.

 

Alleszins hanteren we bij HuisRAAD Advocaten altijd een all-in uurtarief (inclusief 21% btw) dat onze erelonen én kosten omvat. Het ereloon is de vergoeding voor diensten die de advocaat geleverd heeft, in functie van de uren die hij of – in ons geval - zij presteert. De advocaat noteert dit alles precies en gedetailleerd in de zogenaamde ‘staat van kosten en erelonen’. Het uurloon is eveneens inclusief de kosten die worden berekend!

 

Zijn er ook zaken die niet zijn inbegrepen in het all-in uurtarief?

 

Enkel de gerechtskosten komen nog bovenop het all-in uurtarief. Dit zijn kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden zoals de rechtbank, gerechtsdeurwaarder, vertalers, deskundigen, openbare instanties etc. Ze worden doorgerekend aan de reële kostprijs en worden net zoals de diensten die de advocaat zelf levert nauwkeurig vermeld in de staat van kosten en ereloon. Je weet dus altijd exact wat je betaalt en waarom. Moest er toch nog iets onduidelijk zijn op je factuur lichten we dit graag voor je toe.

 

Waarom werken we met een all-in uurtarief?

 

Wij kiezen ervoor zo transparant mogelijk te werken zodat je niet geconfronteerd wordt met allerhande kosten. Dit alles leggen we vast in de ereloonovereenkomst die we met je bespreken tijdens ons eerste gesprek.

 

Let op

In bepaalde gevallen beschik je over een gratis tussenkomst van een advocaat op basis van een polis rechtsbijstand (die bijvoorbeeld voorzien is in je familiale verzekering of autoverzekering). Wij gaan dit voor je na bij je verzekeringsmaatschappij, die onze erelonen en kosten dan in principe integraal voor haar rekening neemt.

 

Wat kosten onze bemiddelingsdiensten?

 

Het bemiddelingsprotocol wordt besproken tijdens de eerste bemiddelingssessie in aanwezigheid van de bemiddelaar, alle betrokken partijen en eventueel ook de advocaten. Dit is een overeenkomst waarin een aantal wettelijk verplichte onderwerpen aan bod komen: de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid van bemiddeling, de verwachte kostprijs, het ingeschatte tijdsverloop en de richtlijnen. Deze onderwerpen vanaf dag één bespreken, zorgt ervoor dat de verdere bemiddeling zo vlot mogelijk verloopt. Alles staat achteraf immers zwart op wit zodat er geen onduidelijkheden kunnen zijn.

 

De kostprijs van de bemiddeling bestaat uit het ereloon van de bemiddelaar (een uurtarief waarop geen btw verschuldigd is) voor zowel de bemiddelingssessies als het opstellen van het bemiddelingsakkoord. De verdeelsleutel van dit uurtarief kan je zelf bepalen. Oftewel: jullie kunnen ervoor kiezen om 50/50 bij te dragen in de kostprijs, maar 60/40 of 80/20 kan evengoed. Voor een bemiddelingssessie voorzien we een duur van 2 uur. Daarna is het best om alles even te laten bezinken naar aanleiding van de volgende sessie(s).

 

Hiernaast worden volgende kantoorkosten aangerekend (waarop geen btw verschuldigd is):

 

  • Aanmaak dossier:                                                           50,00 euro

  • Afsluiting dossier:                                                           50,00 euro

  • Dactylografie per post/fax per pagina:                         11,00 euro

  • Dactylografie per e-mailbericht per pagina:                 2,50 euro

  • Aangetekende zendingen:                                            10,00 euro per zending (+ dactylografiekost)

  • Kopieën per pagina:                                                       0,40 euro

  • Eventuele verplaatsingskosten:                                    0,65 euro per kilometer

  • Eventuele parkeerkost:                                                  5,00 euro per sessie

  • Vergoeding tweedelijnsbijstand Rechtbank:               20,00 euro per verzoekende partij

  • Eventueel rolrecht Familierechtbank:                           165,00 euro

 

PS: Het eerste gesprek wordt niet meteen afgerekend. Er worden wel vooraf bepaalde voorschotten gevraagd op de in het protocol vastgelegde tijdstippen.

 

Niet opdagen kost ook geld

Indien je niet opdaagt op een geplande afspraak, wordt de bemiddelingssessie aangerekend voor de voorziene duurtijd van twee uur. Annuleren kan, maar moet tijdig (24 uur op voorhand) gebeuren. Anders wordt de volledige gesprekskost eveneens aangerekend. Deze kosten kan je makkelijk vermijden door ons op tijd een seintje te geven, wat we altijd waarderen.