INFORMATIEVERPLICHTING DIENSTENWET

1.Je vertrouwt je dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor, HuisRAAD ADVOCATEN. HuisRAAD ADOVCATEN is gekend als de vennootschap ADVOCATENKANTOOR GEEBELEN & BRUCKERS VOF (vennootschap onder firma), dit is een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij VANBREDA RISK & BENEFITS.

 

2.Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie, die te raadplegen zijn op www.balielimburg.be.

 

3. HuisRAAD Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Limburg. Je kan meer informatie krijgen over de toepassingsvoorwaarden van deze regeling via ons of op www.balielimburg.be.

  • Facebook - Black Circle