ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze gegevens:

ADVOCATENKANTOOR GEEBELEN & BRUCKERS VOF

BTW nr. BE0652.885.323

Maatschappelijke zetel:

Aldeneikerweg 89

3680 Maaseik

Onze rekeningen:

  • Kantoorrekening bij KBC BANK:                  BE21 7360 2284 7103 (BIC: KREDBEBB)

  • Derdenrekening bij KBC BANK:                   BE80 7360 2501 7677 (BIC: KREDBEBB)

 

Onze voorwaarden:

 

1.Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen werd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder in gebreke stelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven zal een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van € 100, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

 

2.Klachten over de factuur dienen bij aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 8 dagen na de datum van verzending van de factuur.

 

3.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.

  • Facebook - Black Circle